Consulting
Pomagamy klientom w realizacji wizji transformacji cyfrowej, łącząc doradztwo strategiczne i biznesowe ze znajomością specyfiki poszczególnych sektorów gospodarki oraz technologii. Wspieramy klientów w procesie tworzenia nowych modeli biznesowych, ich operacjonalizacji z uwzględnieniem rozwiązań technologicznych.

Jak się u nas pracuje?

transparency static image

Jesteśmy zespołem osób z otwartymi umysłami, chętnie zdobywamy nowe skille
i eksperymentujemy z technologią.

Każdej osobie zapewniamy solidny program szkoleniowy, mentoring, możliwość udziału w wydarzeniach lokalnych i międzynarodowych.

passion
empowerment

Nasza wieloletnia współpraca z firmami takimi jak SAP, Microsoft, Google, AWS owocuje szerokim spektrum wdrażanych usług, zarówno z punktu widzenia technologii, jak i zaawansowanych rozwiązań biznesowych.