Szkolenia

Szkolenia, to nieodłączna część naszej firmowej rzeczywistości. Dzięki nim możemy się rozwijać
i szybko reagować na zmiany, jakim podlega świat. Żeby nieco oswoić naszych przyszłych pracowników z tym tematem, prezentujemy krótki opis szkoleń dedykowanych poszczególnym działom.

Działy wspierające

Pracownicy pełniący funkcje wspierające ustalają swoje potrzeby szkoleniowe z przełożonymi. Mogą one dotyczyć zarówno umiejętności miękkich, jak i technicznych, związanych z pełnioną funkcją bądź obszarem, w którym dana osoba chciałaby się rozwijać. 

Doradztwo biznesowe

Osoby dołączające do działu doradztwa biznesowego przechodzą szkolenie wprowadzające do firmy. Następne szkolenia są już ustalane indywidualnie – w zależności od konkretnych potrzeb biznesowych. Ponieważ w przypadku tego działu ogrom wiedzy wynika z doświadczeń z pracy z poszczególnymi klientami oraz z realizowanych dla nich projektów, bardzo dużą rolę odgrywa coaching i „on the job training”. Konsultanci mogą także korzystać z licznych szkoleń organizowanych regionalnie m.in. z modellingu czy wyceny.

Doradztwo podatkowe i prawne

Pierwszy tydzień pracy upływa pod znakiem szkoleń, których celem jest wprowadzenie do firmy nowych konsultantów. Po upływie 6 miesięcy każdy z nich uczestniczy w specjalnie opracowanej sesji szkoleniowej, na którą składają się: pisanie raportów, rachunkowość dla prawników oraz szkoła podatkowa. Pozostałe szkolenia nie są narzucane. Decyzja o ich wyborze jest ustalana indywidualnie podczas rozmowy oceniającej z przełożonym. Konsultant może skorzystać z szeregu szkoleń merytorycznych oraz „miękkich”

Audyt

Nowi pracownicy tego działu mogą być pewni, że pierwszy miesiąc będzie czasem intensywnych szkoleń administracyjnych oraz technicznych (m.in. dotyczących rachunkowości i podatków). Adepci audytu muszą zaliczyć także podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej w języku angielskim. Ważnym punktem programu jest wyjazdowa sesja poświęcona symulacji procesu przygotowania i realizacji projektu dla klienta. Po przepracowaniu 12 miesięcy rozpoczynają się szkolenia kwalifikacyjne na biegłego rewidenta (KIBR). Okres od maja do września to co roku tzw. sezon szkoleniowy, w czasie którego każdy pracownik uczestniczy w zajęciach, których celem jest podniesienie umiejętności metodologicznych i technicznych oraz tzw. „miękkich”.