PwC Projekty IT

Dział Risk Assurance Services (RAS)

Twoja praktyka w Dziale Risk Assurance Services (RAS) będzie polegać na wsparciu zespołów realizujących projekty doradcze i audytowe, w obszarach takich jak: zarządzanie ryzykiem, kontrole systemowe i procesowe, audyt wewnętrzny oraz bezpieczeństwo informacji. Nasza praca koncentruje się wokół przeglądu procesów biznesowych oraz systemów informatycznych, pod kątem najlepszych praktyk rynkowych, identyfikacji potencjalnych słabości oraz na rekomendowaniu działań i rozwiązań usprawniających.

W trakcie praktyki będziesz pracować nad projektami dla największych firm polskich oraz zagranicznych, reprezentujących różne branże, m.in.: produkcyjną, FMCG, usług finansowych czy mediową. Twoje obowiązki mogą polegać na przeglądzie wybranych mechanizmów kontrolnych w kluczowych systemach informatycznych klienta lub na opracowywaniu docelowego kształtu procesu zakupowego. Możliwe, że wesprzesz nas przy wdrażaniu ciekawych projektów na rzecz innych działów PwC, jak również biur zagranicznych. Zadania będziesz realizować samodzielnie, pod nadzorem doświadczonych specjalistów PwC.

Praca w Dziale RAS wymaga krytycznego spojrzenia na dostępne źródła informacji, dokładności i sumienności, ale również kreatywności w szukaniu nieszablonowych rozwiązań.

Dział IT Based Consulting

Zespół IT Based Consulting funkcjonuje w ramach działu prawno-podatkowego PwC. Twoja praktyka polegać będzie na wsparciu realizacji projektów przygotowywanych dla naszych klientów. Praca tutaj w głównej mierze opiera się na wypracowywaniu rozwiązań umożliwiających usprawnienie procesów raportowania podatkowego z zakresu wszystkich zobowiązań podatkowych.

Podczas praktyki zaangażowany zostaniesz w ciekawe przedsięwzięcia realizowane dla największych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Zakres powierzanych Ci zadań wiązał się będzie z aktualnie toczącymi się projektami i obejmować może:

 • mapowanie / modelowanie procesów;
 • analizę danych / pracę na dużych zbiorach danych;
 • udział w warsztatach wdrożeniowych systemów klasy ERP (SAP, Oracle, MS Dynamics, MS Navision, Axapta);
 • udział w testach systemów klasy ERP (SAP, Oracle, MS Dynamics, MS Navision, Axapta);
 • udział w tworzeniu / modyfikacji naszych autorskich aplikacji służących klientom do rozliczeń podatkowych - programowanie w językach: Java, C#, JavaScript, .NET czy T-SQL.

Praktyki w zespole ITBC pozwolą Ci zaznajomić się z całym procesem wdrożeniowym rozwiązań IT w finansach.

Oczekujemy od Ciebie:

 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • dokładność i skrupulatność;
 • otwartości na nowe technologie... i nie tylko;
 • zaangażowania i orientacji na cel.

Dział Capital Markets and Accounting Advisory Services

Praca w zespole IT działu rynków kapitałowych i doradztwa księgowego polega na realizowaniu projektów doradczych z zakresu automatyzacji procesów finansowo-księgowych. W szczególności pomagamy klientom w optymalizacji i zwiększaniu efektywności obszaru finansowego, poprzez dostarczanie gotowych narzędzi informatycznych lub rozwiązań autorskich tworzonych w ramach naszego zespołu.

Podczas praktyk będziesz miał kontakt z realnymi wdrożeniami rozwiązań IT, bądź z usprawnianiem procesów finansowych naszych klientów. W zależności od Twoich osobistych preferencji i zainteresowań, możesz poświęcić się konkretnym projektom z obszaru doradztwa księgowego, wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i konsolidacji finansowej lub zaangażować się bardziej w projektowanie i wdrażanie aplikacji IT (w tym narzędzi finansowych czy aplikacji internetowych). Jeżeli ponadto masz zacięcie programistyczne i znasz którąś z wiodących technik programowania, będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, w trakcie współpracy z naszymi klientami oraz innymi specjalistami PwC.

Dział IT Effectiveness

Twoja praktyka będzie polegać na wsparciu zespołów realizujących projekty doradztwa technologicznego (IT Effectivness).

Nasza praca koncentruje się na strategicznym spojrzeniu na informatykę, jako część przedsiębiorstwa. Przez informatykę rozumiemy zarówno technologię (systemy i infrastrukturę), wspierającą działanie biznesu, jak też ludzi i zadania, które na co dzień realizują. Projekty prowadzimy w trzech wymiarach, skupionych wokół: procesów, ludzi i technologii.


Zasadniczo, nie zajmujemy się programowaniem, projektowaniem baz danych i wdrażaniem konkretnych technologii. Skupiamy się na wsparciu naszych klientów (największych polskich przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji) w podejmowaniu strategicznych decyzji w zakresie informatyki, poszukiwaniu rozwiązań dla efektywnego wsparcia rozwoju biznesu oraz rozwiązywaniu problemów w zarządzaniu informatyką.

Realizowane przez nas projekty obejmują m.in.:

 • opracowanie strategii rozwoju IT i modeli działania organizacji IT;
 • definiowanie modeli integracji spółek w zakresie działów i systemów IT;
 • wsparcie wyboru i wdrażanie systemów;
 • projektowanie, budowę i wdrażanie rozwiązań analityczno-raportowych;
 • przeglądy IT związane z procesami transakcyjnymi (przejęcia, zbycia, integracja przedsiębiorstw);
 • wsparcie w obszarze informatyki projektów realizowanych przez inne działy naszej firmy, w tym Doradztwo Strategiczne PwC.

W trakcie pracy będziesz mógł realizować praktyczne zadania na granicy informatyki i biznesu, a także będziesz miał okazję poznać specyfikę funkcjonowania informatyki w firmach z różnych branż.

Oczekujemy od Ciebie:

 • zainteresowania funkcjonowaniem informatyki w biznesie;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • dokładności i skrupulatności;
 • zdolności interpersonalnych i komunikatywności.