Ludzie PwC

Praca w dziale audytu wymaga doglębnej wiedzy z zakresu zarządzania finansami spółki i w bardzo dużej mierze polega na doradztwie. Nasi audytorzy zajmują się kontrola sprawozdań finansowych według międzynarodowych, brytyjskich, niemieckich i amerykańskich standardów rachunkowości. Ponadto świadczą szeroką gamę usług doradztwa księgowego oraz przygotowują raporty specjalnego przeznaczenia, takie jak prospekty emisyjne.