Doradztwo podatkowe i prawne

Drugi pod względem wielkości w firmie, najliczniejszy w Polsce. Nasz dział doradców podatkowych zatrudnia aż 450 osób pod kierownictwem 13 Partnerów. Mamy biura w 7 miastach Polski: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu.

Wdrażamy kompleksowe rozwiązania podatkowe i prawne oparte na najnowszych trendach i zaawansowanej technologii IT. Pomagamy redukować obciążenia finansowe Klienta, minimalizujemy ryzyko podatkowe, usprawniamy proces zarządzania.  Wszystko po to, by firma mogła dostosować się do zmiennego otoczenia biznesowego i szybko reagować na dynamiczne otoczenie rynkowe.

Planowanie optymalnych rozwiązań podatkowych dla obcokrajowców podlegających opodatkowaniu w Polsce, członków zarządów i rad nadzorczych, osób uzyskujących przychody z praw autorskich, patentów lub projektów wynalazczych, a także wspólników spółek osobowych i kapitałowych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Wreszcie doradztwo podatkowe dla Polaków oddelegowanych do pracy w innym kraju. Zakres tematów, którymi zajmują się specjaliści naszego zespołu jest szeroki i zróżnicowany.

Właśnie dlatego stworzyliśmy system oparty na specyficznych potrzebach naszych Klientów. Pracujemy w strukturze matrycowej, która dzieli się na zespoły techniczne i branżowe.

Zespoły branżowe zajmują się doradztwem dla firm działających w różnych sektorach rynku. Ich działalność skupia się na problemach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz specyficznymi rodzajami podatków związanymi z daną branżą. Obecnie w ramach zespołów branżowych obsługujemy firmy z następujących sektorów:  

 • telekomunikacja, media, technologia;
 • produkty konsumpcyjne, handel i dystrybucja;
 • przemysł farmaceutyczny i ochrona zdrowia
 • energetyka, chemia, paliwa;
 • bankowość, finanse i ubezpieczenia
 • transport, spedycja, logistyka;
 • nieruchomości;


Zespoły techniczne zajmują się szerokim zakresem spraw z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim (HRS – Human Resource Services), ubezpieczeniami społecznymi oraz podatkiem od osób fizycznych. W ramach zespołu działa też grupa doradców w zakresie strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim (HR Consulting). 

Zakres spraw podatkowych, z którymi mają do czynienia nasi specjaliści, dotyczy całego spektrum podatkowego. Począwszy od podatków pośrednich i podatku od  towarów i usług (VAT) uiszczanego przez producentów oraz importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poprzez cło i handel zagraniczny, podatek akcyzowy, a na doradztwie w ramach podatków i opłat ekologicznych kończąc. Nasi konsultanci nie tylko szukają praktycznych rozwiązań i sposobów działania w ramach prawa międzynarodowego, ale pomagają również w dostosowaniu do wymogów formalnych, minimalizują koszty i pomagają uniknąć ryzyka.

Konkretne zespoły skupiają się na wyspecjalizowanych zagadnieniach, dzięki czemu możemy świadczyć usługi najwyższej jakości. 

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (Tax Management & Accounting Services)

Zadaniem zespołu jest koordynacja procesów biznesowych klienta, takich jak: rozliczenia księgowe i podatkowe czy przeglądy wybranych procesów i dokumentów. 

Usługi jakie świadczy nasz zespół obejmują:

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami polskiej ustawy o rachunkowości, jak również w oparciu o standardy międzynarodowe,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz raportów zarządczych,
 • sporządzanie kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych oraz deklaracji CIT,
 • sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT, a także zestawień podsumowujących transakcje w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz deklaracje Intrastat,
 • przeprowadzanie okresowych przeglądów rozliczeń podatkowych, czego elementem jest także wskazanie obszarów planowania podatkowego dla uzyskania oszczędności podatkowych,
 • przygotowanie list płac oraz prowadzenie administracji kadrowej,
 • usługi w zakresie outsourcingu personelu.
Postępowanie podatkowe

Nasz zespół do zadań specjalnych. Prowadzi sprawy sporne w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych oraz świadczy usługi w zakresie spraw podatkowych będących przedmiotem sporu z organami podatkowymi lub skarbowymi.

Międzynarodowe prawo podatkowe

Podatki międzynarodowe to temat kompleksowy i pełen zawiłości prawniczych. Nasz wyspecjalizowany zespół pomaga zredukować obciążenia podatkowe oraz usprawnić proces przepływu pieniędzy krajowym i zagranicznym firmom. Pomagamy uniknąć podwojnego opodatkowania i zminimalizować ryzyko podatkowe związane z prowadzeniem działalności międzynarodowej.

Ceny transferowe

Ceny transferowe często mają decydujący wpływ na ostateczny obraz spółki i jej konkurencyjność na rynku.  Nasz zespół specjalistów opracowuje strategie związane z tym zagadnieniem i pomaga firmom minimalizować ryzyko dotyczące rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi.  Doradzamy firmom prowadzącym transakcje na rynku polskim i międzynarodowym.

Fuzje, przejęcia, przekształcenia

Nabycie innych podmiotów gospodarczych, procesy restrukturyzacji, łączenie spółek. Wspieranie przedsiębiorstw planujących rozwój i zmiany strukturalne, to nie lada wyzwanie. Nasz zespól ekspertów służy pomocą na każdym etapie nabycia lub restrukturyzacji i pomaga tworzyć optymalną strukturę podatkową.

Pomoc publiczna

Środki publiczne i fundusze unijne to doskonały sposób na rozwój firmy. Trzeba jednak pamiętać o specyfice prawa podatkowego związanego z pomocą publiczną. Nasz zespół specjalistów pomaga pozyskiwać indywidualne zachęty podatkowe dla dużych inwestycji, przygotowuje wymagane dokumenty, wspiera w negocjacjach z przedstawicielami instytucji rządowych i władz lokalnych oraz obsługuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w ramach Specjalnych Sfer Ekonomicznych.

Kancelaria (PwC Legal)

W ramach tego zespołu eksperci podatkowi oferują wszechstronne wsparcie we wszelkich obszarach prawa gospodarczego istotnych dla prowadzenia biznesu. Wyspecjalizowane zespoły skupiają się na: 

 

 • sporach sądowych
 • własności intelektualnej i ochronie danych osobowych
 • prawie pracy
 • fuzjach i przejęciach
 • prawie spółek
 • ochronie konkurencji i konsumentów
 • bankowościach i finansach
 • rynku kapitałowym i instrumentach finansowych
 • zamówieniach publicznych
 • nieruchomościach

Zespół IT Based Tax Consulting - postępująca informatyzacja działalności przedsiębiorstw oraz nasilające się sygnały z rynku, mówiące o niedostatecznym dostosowaniu systemów finansowo-księgowych do polskich wymagań podatkowych, skłoniły dział podatkowy PwC do stworzenia w 2004 roku dedykowanego zespołu, którego główną domeną jest wykorzystanie możliwości systemów informatycznych w doradztwie podatkowym. 

Zespół IT Based Tax Consulting (ITBC) przygotowuje rozwiązania związane bezpośrednio z systemami finansowo-księgowymi (m.in. klasy ERP), pozwalające na optymalizację procesów podatkowych, jak również minimalizację ryzyk w obszarze kalkulacji zobowiązań podatkowych oraz raportowania podatkowego.

Aby usprawnić komunikację z Klientami i świadczyć usługi najwyższej jakości każde z naszych biur regionalnych specjalizuje się w obsłudze branż, w których działają Klienci danego biura. W regionach pracują również specjaliści zespołów technicznych. Niezależnie od swojej lokalizacji Klient może liczyć na najwyższej jakości porady podatkowe, uwzględniające specyfikę branży i otoczenia biznesowego.

Wymienione na wstępie biura regionalne (Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław) skupiają doradców wyspecjalizowanych w obsłudze branż, w których działają Klienci danego biura. Co istotne, w regionach pracują także oddelegowani specjaliści zespołów technicznych (np.z zespołu ds. podatków pośrednich, cen transferowych itp.). Dzięki temu Klienci – niezależnie od swojej lokalizacji geograficznej – mogą liczyć na najwyższej jakości porady podatkowe uwzględniające specyfikę ich branży i otoczenia biznesowego.

Międzynarodowy charakter firmy i zróżnicowani Klienci sprawiają, że w PwC muszą istnieć grupy specjalistów, dedykowane do współpracy z określonymi państwami lub regionami. Nasi eksperci obsługują Klientów w ramach 4 kręgow kulturowych:

 • German Business Group
 • Japanese Business Practice
 • Korean Business Practice
 • French Desk
 • Scandinavian Desk

 

Ekspercki charakter naszych pracowników i elastyczna struktura działu sprawiają, że dział prawno-podatkowy PwC już od kilku lat triumfuje w zestawieniach najlepszych działów tego typu. Od 2008 roku rokrocznie zajmujemy pierwsze miejsce w Rankingu Doradców Podatkowych Rzeczpospolitej - tak było również w tegorocznej edycji, gdzie zwyciężyliśmy w kategorii doradców podatkowych i zdobyliśmy indywidualne wyróżnienia w poszczególnych dziedzinach - podatki międzynarodowe oraz akcyza. Tryumfowaliśmy również w rankingu firm doradztwa  podatkowego Dziennika Gazety Prawnej (2008 i 2009). Ten sam dziennik uznał nas dwukrotnie (2011 i 2013) za Najskuteczniejszą Firmę Doradztwa Podatkowego. W roku 2010 zajęliśmy drugie miejsce, zaś indywidualną nagrodę w kategorii "Fuzje i przejęcia" zdobyła Iwona Smith – partner zarządzający działem prawno-podatkowym. Od sześciu lat wygrywamy również w prestiżowym rankingu „Book of Lists” tygodnika Warsaw Business Journal w kategorii „Tax Advisory Firms”. W latach 2010, 2011 i 2012 trzykrotnie zdobywaliśmy prestiżową nagrodę miesięcznika „International Tax Review” - „National Tax Firm of the Year”. Zwyciężyliśmy także w rankingu Gazety Finansowej i Home&Market, zajmując pierwsze miejsce wśród firm doradztwa podatkowego za 2012 rok.