Discover PwC

Warsztaty Discovery PwC to propozycja, która pozwoli Ci lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy. Dzięki specjalnym szkoleniom, które organizujemy w największych ośrodkach akademickich w Polsce, masz możliwość skonfrontowania zdobytej wiedzy z realnymi problemami biznesowymi oraz oczekiwaniami przyszłych pracodawców.

Rozmowy ze specjalistami PwC, wspólne rozwiązywanie case`ów biznesowych i testów rekrutacyjnych dotyczących analitycznego myślenia oraz numerycznego wnioskowania, ułatwiają poznawanie swoich możliwości. Posiadając taką wiedzę łatwiej będzie Ci wybrać najlepszą ścieżkę rozwoju.

Kiedy? O czym? Gdzie?

Szukaj na mapie